Over Flexuz

Wij ontzorgen uw organisatie bij het beheer van uw studentensysteem

Flexuz is hét expertisecentrum op het gebied van Oracle Campus Solutions binnen het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs.

Campus Solutions is het door mbo-instellingen gebruikte ondersteunende systeem bij alle handelingen voor de basisregistratie van studenten en de verantwoordingsprocessen naar de overheid, zoals:

 • inschrijven van studenten;
 • verwerken van behaalde cijfers en diploma’s;
 • registreren van gevolgde stages (BPV);
 • registreren aan- en afwezigheid/verzuim;
 • aanleveren van informatie aan DUO (BRON).

Wijziging? Flexuz helpt!

De beheer- en ontwikkelwerkzaamheden voor Campus Solutions worden door Flexuz uitgevoerd. Flexuz is een coöperatieve vereniging, een samenwerkingsverband. ROC Noorderpoort, ROC van Twente, Alfa College en ROC Nijmegen zijn aangesloten bij Flexuz.

Wij zorgen ervoor dat de registratie van de ruim 50.000 studenten van onze leden soepel en voorspoedig verloopt.

Onze dienstverlening

Flexuz ondersteunt de administratieve bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen de leden administratieve lasten reduceren. Wij bieden technische ondersteuning en denken graag mee. Wij hebben kennis van de mogelijkheden van het systeem én de flexibiliteit om snel in te springen op wijzigende omstandigheden. Deze laatste niet in het minst door continue veranderende wet- en regelgeving. Meer over onze diensten >

Onze specialisten

Flexuz heeft een team van professionele specialisten. Iedere teamlid is verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van het onderwijsproces en houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheren van deze specialistische onderdelen binnen Campus Solutions. Met acht ontwikkelaars, drie DBA’ers en een interaction designer wordt er dagelijks hard gewerkt aan het afstemmen van Campus Solutions op de Nederlandse wet- en regelgeving én de wensen en eisen van de aangesloten ROC’s.

Onze leden

 • Alfa-college, in Noord- en Oost-Nederland met ruim 11.000 studenten
 • Noorderpoort, provincie Groningen met ruim 12.000 studenten
 • ROC Nijmegen, regio Nijmegen en omstreken, ruim 8.000 studenten
 • ROC van Twente, met ruim 18.000 studenten

Geschiedenis: hoe is Flexuz ontstaan?

Onder de naam Shared Service Centre PeopleSoft is Flexuz in 2008 opgericht door het Alfa-college en ROC van Twente als een los samenwerkingsverband, bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. In 2010 is het ROC Noorderpoort toegetreden tot de samenwerking en in 2015 het ROC Nijmegen.

Doel van de oprichting van Flexuz is:

 1. Het bieden van continuïteit in een situatie waarin de kennis en capaciteit rondom PeopleSoft Campus Solutions, schaars is.
 2. Vergroten van de efficiency door bundeling van krachten.
 3. Vergroten van de onderhandelingskracht naar leverancier(s).

In 2010 zijn de drie ROC’s allen gemigreerd naar een gemeenschappelijke versie van Campus Solutions. Vanaf dat moment kan gesteld worden dat bovenstaande doelstellingen in meer of mindere mate gehaald zijn. Een goede reden voor ROC Nijmegen om in 2015 aan te sluiten bij het samenwerkingsverband. Deze toetreding heeft geleid tot een heroriëntatie op de positionering en de propositie van het SSC PS.

Zo is eind 2014 besloten tot de vorming van de (Coöperatieve) Vereniging Flexuz. Dit als een volgende stap in de professionalisering van het SSC. Het maakt het onder meer mogelijk om als partner op te treden richting leveranciers, hetgeen al in 2015 geleid heeft tot een nieuwe, gezamenlijke licentieovereenkomst met de leverancier: Oracle.

Samenwerken met Flexuz resulteert voor het ROC van Twente in een grote betrokkenheid bij ons studentensysteem. Niet in winst in euro’s maar juist in tevreden gebruikers, een stabiele omgeving, adequaat reageren op veranderingen in wet- en regelgeving en daarmee het veilig stellen van onze bekostiging.

Dennis van Zijl

Directeur Financiën, Studentenadministratie & Control, ROC van Twente

Wilt u weten wat Flexuz voor uw organisatie kan betekenen?

Flexuz is er primair voor haar leden. Op dit moment zijn vier ROC's lid van de coöperatieve vereniging. De vereniging heeft samenwerking hoog in het vaandel staan waardoor ontwikkelingen binnen de Nederlandse onderwijsmarkt snel en efficiënt opgenomen worden in het studenten informatie systeem.

Neem nu contact op