Projecten

Flexuz werkt projectmatig

Om ieder jaar alle vernieuwingen op het gebied van wet & regelgeving en ook de wensen van de aangesloten leden te verwerken in Campus solutions gebruiken wij een gestructureerde, projectmatige manier van werken. Ieder jaar stellen wij samen met onze leden een jaarplan op. Alle onderdelen van het jaarplan worden uitgewerkt in Business cases en een projectplan zodat wij deze in kunnen plannen op onze releasekalender. Jaarlijks worden er vier releases door ons gebouwd. Hierin zitten alle benodigde aanpassingen op Campus Solutions die voortkomen uit de projecten maar ook alle bugfixes die door onze gebruikers gemeld zijn. 

Voordat een aanpassing in een officiële release terechtkomt wordt deze minimaal getest op: techniek, functie en gebruik. Pas als de wijziging voldoet aan onze ontwikkelstandaarden, achter de schermen doet wat hij behoort te doen en door de gebruikers van het systeem een voldoende krijgt voor toepasbaarheid en gebruiksgemak wordt hij vrijgegeven voor gebruik. Alle ROC’s zijn betrokken bij deze acceptatietests. Wij werken met onze leden, vóór onze leden.

Actuele projecten

project

Studievolg Fluid

Een belangrijk- en omvangrijk project wat zowel de student als onderwijzer veel beter gaat faciliteren in het verloop van de individuele studieloopbaan van een leerling. Hieronder valt bijvoorbeeld: aanmelding voor vakken, digitale studieplanner, voortgang en resultaatbeheer, inzage in waar de student staat in zijn of haar studie, aan- en afwezigheidsregistratie alsook uitgebreide begeleidingsopties. Noorderpoort is samen met Flexuz vooroploper in het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke applicatie voor dit onderdeel. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van Fluid wat een geheel nieuwe manier van ontwikkelen vraagt. Samen met onze interaction designer en het Fluid team bouwt Noorderpoort met Flexuz aan een modern- en toekomstgericht volg systeem.

project

Upgrade Campus Solutions 9.2

Om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten die Oracle in Campus Solutions heeft ontwikkeld, moet de software up to date worden gebracht naar de meest recente versie. Vanwege de vele specifieke aanpassingen die door Flexuz in de software zijn verwerkt voor de Nederlandse MBO markt betekend de upgrade dat zo’n 8.000 regels aan code moeten worden aangepast. Na deze aanpassing volgt een intensieve testperiode waar alle aangesloten instellingen aan mee werken. Het resultaat is dat wij medio 2018 volledig ‘over’ is op Campus Solutions 9.2 en Peopletool 8.56.

project

BRON VAVO

De overheidsdienst Uitvoering Onderwijs (DUO) speelt een cruciale rol in belangrijke financiële processen binnen het onderwijs. Hiervoor heeft zij van iedere onderwijsinstelling specifieke informatie nodig die als basis dient voor bekostiging, studiefinanciering, controle en voortgang. Flexuz is samen met Oracle verantwoordelijk voor alle aanpassingen in Campus Solutions en onze template, die nodig zijn om op een juiste en beveiligde wijze de informatie-uitwisseling met DUO te waarborgen.